596 324 492
Data Privacy
1. Souhlas se zpracováním osobních údajů TH___________________________
Souhlas se zpracováním osobních údajů Podpisem tohoto souhlasu, beru na vědomí,
že STaRS Karviná, s.r.o., Karola Śliwky 783/2a, Karviná – Fryštát, IČO: 25857444, DIČ:CZ 25857444, coby správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje,
a to za účelem a po dobu zpracování nezbytném pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení Evropského parlamentu
a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
1.Osobní údaje, které budou zpracovány:
Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa, telefonický kontakt
2.Účelem zpracování osobních údajů je:
Poptávka a nabídka sportovních aktivit- sjednání klientské depositní karty.
Zasílání vyúčtování klientského účtu o depositní kartě a obchodních nabídek Správce
3.Doba zpracování osobních údajů je:
- od prvního kontaktu mezi klientem a uzavřením tohoto souhlasu po dobu 6-ti let,
- po tuto dobu máte kdykoliv právo tento souhlas zrušit,
- po tuto dobu nebudou osobní údaje poskytovány třetím osobám
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu
V ………………………………… dne …………………………
Podpis:___________________________________
www.karvina-stars.cz